090 868 0024          Dacsanchatviet@gmail.com

Phương pháp kỹ thuật trồng rau hữu cơ theo tiêu chuẩn pgs

Sản xuất hữu cơ là một hệ thống canh tác rất hữu ích cho các hoạt động nông nghiệp quy mô tùy theo điều kiện sản xuất.
 
Đối với rau hữu cơ, mặc dù chi phí chứng nhận, thời gian và lao động tham gia quản lý hệ thống cao hơn sản xuất rau thông thường, nhưng lợi nhuận và hiệu quả có khả năng rất cao khi thị trường phát triển tốt cho các sản phẩm rau hữu cơ được gieo trồng. Ngoài ra, còn đóng góp lớn cho việc bảo vệ môi trường sống và cung cấp sản phẩm sạch, hữu cơ cho nhu cầu cuộc sống con người và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

cải ngọt Nguyên tắc và phương pháp trồng rau hữu cơ

 Dưới đây là 1 số nguyên tắc, phương pháp trồng rau hữu cơ:

 - Sử dụng các biện pháp, chế phẩm đặc biệt để kích thích hoạt động sinh học,
 
- Áp dụng phân trộn hữu cơ, phân bón hữu cơ trong danh mục được công nhận,
 
- Sử dụng cây che phủ và cây phân xanh, phân động vật được ủ đúng kỹ thuật,
 
- Luân canh cây trồng và trồng đồng loạt,
 
- Làm đất tối thiểu và thích hợp,
 
- Bổ sung sung đá thiên nhiên, vôi và đá phốt phát theo yêu cầu.

Kỹ thuật trồng rau hữu cơ theo tiêu chuẩn pgs

Tiêu chuẩn hữu cơ PGS là gì?

Tiêu chuẩn hữu cơ PGS là các tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất và chế biến các sản phẩm hữu cơ được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành:

- Sử dụng nguồn nước sạch để canh tác, nuôi trồng.

- Khu vực sản xuất phải được cách ly để không bị ô nhiễm.

- Không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, kích thích tăng trưởng trong nuôi trồng.

- Không sử dụng các sản phẩm biến đổi gen.

- Hạt giống phải có nguồn gốc hữu cơ.

- Các nguyên vật liệu đều phải mới, chưa qua sử dụng hoặc phải được làm sạch để tránh bị ảnh hưởng từ những đợt sản xuất thông thường .

- Đầu vào phải được đăng ký PGS mới được sử dụng.

 Lựa chọn địa điểm thành lập trang trại trồng rau hữu cơ

- Việc lựa chọn vị trí thành lập trang trại trồng rau hữu cơ có ý nghĩa quyết định thành công lớn. Sản xuất rau hữu cơ hoàn toàn khác với vô cơ.
 
- Địa điểm trồng có nguồn nước dồi dào chất lượng tốt; Tiếp cận với lao động, vận chuyển và thị trường, v.v ...
 
- Địa điểm tránh dịch hại và sâu bệnh cho rau nhà sản xuất mong muốn phát triển.
 
- Khi mới bắt đầu nên quy hoạch trồng rau với diện tích nhỏ tránh rủi ro, và gia tăng kỹ thuật trồng rau hữu cơ.
 
- Việc thành công sản xuất rau hữu cơ Sản xuất phụ thuộc vào việc thiết lập một kế hoạch luân canh bền vững. Điều này có nghĩa là khai thác quy mô diện tích tối ưu theo nhu cầu sản xuất thương mại và sử dụng đất dành cho sản xuất cây phân xanh. Đất này sau đó được đưa vào sản xuất trong một chu kỳ luân canh hiệu quả.

⇒ Xem thêm: Mô hình trồng rau hữu cơ theo tiêu chuẩn Vietgap

Chọn giống cây và vật liệu trồng rau hữu cơ

Việc sử dụng giống và vật liệu trồng từ nguồn biến đổi gen (GMOs) bị cấm trong sản xuất rau hữu cơ có chứng nhận. Hạt giống, cây giống và và liệu trồng cần phải lấy từ nguồn sản xuất rau hữu cơ. Việc ngoại trừ có thể cho phép khi một giống “tương đương” của hạt giống hay vật liệu trồng rau hữu cơ chưa được thương mại hóa cho cây rau muốn trồng hữu cơ nhưng cần đảm bảo chuyển đổi nguồn giống hữu cơ sau một vài năm.
 

Trong trường hợp không phải giống hữu cơ, thì hạt giống và cây con không được xử lý hóa chất nhất là nguồn giống làm các loại rau mầm. Trường hợp hạt giống không xử lý không có sẵn trên thị trường, thì chỉ chấp nhận hạt giống và vật liệu trồng được xử lý với các chất cho phép của cấp có thẩm quyền và nằm trong danh mục quy định được phép.
 
Quy định về rau hữu cơ của USA (Chương trình hữu cơ quốc gia Hoa Kỳ-NOP) quy định tạm thời cho việc sử dụng giống rau không từ nguồn hữu cơ trong điều kiện không tránh được như lũ lụt, sương giá xẩy ra. Mặt khác, nguồn giống để trồng là cây có thời gian lâu năm, có thể công nhận hữu cơ sau khi nó được trồng theo phương phát hữu cơ ít nhất một năm.
 
Những nguồn giống này đều được khai báo với cơ quan cấp chứng nhận và được phép. Đồng thời quan tâm nhu cầu thị trường, tính kháng sâu bệnh, chống chịu điều kiện bất lợi của vùng trồng khi có thể lựa chọn và tìm nguồn cung ứng giống tin cậy.
 
Trường hợp sử dụng gỗ xẻ để làm vật chứa giá thể trồng rau, cần phải chú ý không xử dụng chất hóa học arsenate hoặc chất cấm xử lý gỗ khi tiếp xúc với đất và giá thể trồng rau.

Dinh dưỡng đất 

Mục tiêu của quản lý dinh dưỡng đất đai là duy trì và cải thiện độ màu mỡ của đất và giảm thiểu sự xói mòn đất. Điều này được thực hiện bằng cách áp dụng kiểu canh tác luân canh cây trồng, phân hữu cơ và cây trồng cây che phủ đất. Tăng cường nguồn hữu cơ từ thực vật và động vật, phân bón hữu cơ hoặc các biện pháp cải tạo đất.
 
Đất cần được thử nghiệm để xác định độ pH và mức độ phốt pho, kali, canxi và magiê. Các bộ dụng cụ kiểm tra đất đai (test kit) ở một số nước thường có sẵn ở bộ phận khuyến nông địa phương hoặc từ các phòng thí nghiệm dịch vụ phân tích nông nghiệp. Các mức dinh dưỡng trong đất sẽ chỉ ra lượng chất dinh dưỡng bổ sung cần thiết để giúp cho rau tăng trưởng và phát triển tối ưu.

⇒ Tham khảo thêm: Cách làm đất trồng rau sạch như thế nào?

Nguồn dinh dưỡng từ thực vật và động vật

 Nguồn vật liệu từ thực vật (phụ phẩm cây trồng, rơm rạ, cây họ đậu…) và động vật (phân heo, bò, gà, phân trùn quế, xác cá…) dùng làm phân bón cho rau hữu cơ không được dùng các chất cấm để xử lý hoặc phối trộn. Phân trộn (compost) cần đáp ứng các yêu cầu về nhiệt độ và lượng cacbon-nitơ (C: N). Phân hữu cơ sử dụng phải có tỉ lệ C: N ban đầu từ 25: 1 đến 40: 1. Ngoài ra, khi sử dụng hệ thống ủ trong thùng hoặc ủ thông khí tĩnh phải đạt nhiệt độ từ 55 độ C đến 77 độ C trong tối thiểu 3 ngày. Nếu sử dụng hệ thống ủ phân, nhiệt độ đống phân phải được duy trì từ 55 độ C đến 77 độ C trong thời gian tối thiểu là 15 ngày và đảo trộn tối thiểu là 5 lần trong thời gian ủ đống. Nhiệt độ và số lần đảo trộn phải được ghi chép lại.
 
Vật liệu ủ phân được sử dụng bón cho rau hữu cơ cần thiết phải test kiểm tra hàm lượng dinh dưỡng và không tồn lưu chất độc hại (có thể dùng test kit).
 
Các vật liệu thực vật chưa được ủ khi cần thiết được sử dụng trong quy trình trồng rau hữu cơ có chứng nhận.
 
Phân gia súc chưa được ủ chỉ có thể được sử dụng:
+ Trên các cánh đồng có cây trồng không dùng cho người tiêu thụ.
+ Dùng bón cho rau dùng cho người nếu nó được bón vào đất tối thiểu 90 ngày trước khi thu hoạch, với điều kiện phần ăn được của cây trồng không tiếp xúc với đất.

+ Dùng bón cho rau hữu cơ nếu nó được kết hợp trong đất tối thiểu là 120 ngày trước khi thu hoạch đối với sản phẩm có tiếp xúc với đất.
 
Lưu ý các quy định sử dụng phân thô (chưa được ủ) có thể sẽ bị cấm bởi các quy định về an toàn thực phẩm. Việc sử dụng bùn thải đô thị bị cấm trong trồng rau hữu cơ

Áp dụng phân bón và cải tạo đất

Các loại phân bón và chất cải tạo đất cho phép theo danh mục quốc gia có sẵn để áp dụng cho rau hữu cơ. Ngoài ra, vật liệu khai mỏ có độ hòa tan thấp có thể được sử dụng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Tro của thực vật hoặc động vật cũng có thể được sử dụng để cải thiện độ màu mỡ của đất nếu chúng không được kết hợp hoặc xử lý bằng chất bị cấm và không phải là một chất cấm. Cần lưu ý rằng một số phân bón và cải tạo đất có nhãn là "tự nhiên" hoặc "hữu cơ" có thể không được cho phép trong sản xuất hữu cơ mà cần kiểm tra với cơ quan chứng nhận hoặc trong danh mục của cơ quan hữu quan (ví dụ CU, OMRI, IFOAM…) trước khi áp dụng. Ở Việt Nam chưa có các cơ quan này, cho nên cần được tư vấn
bởi cơ quan chuyên môn.
 
Một trong những hạn chế của việc sử dụng phân bón hữu cơ là các loại phân bón cho phép đôi khi rất khó tìm trong thương mại, mặc dù điều này đang được cải thiện khi ngành công nghiệp phân bón hữu cơ phát triển. Hơn nữa, các loại phân bón hữu cơ cho phép (có chứng nhận) nói chung thường tốn kém nhiều và giá cao so với phân bón hóa học. Phân hữu cơ xu hướng tỷ lệ chất dinh dưỡng thấp, do đó cần phải được áp dụng với lượng lớn và khó quản lý. Cuối cùng, phân bón hữu cơ có thể khó pha trộn. Tốt nhất nên sử dụng phân hữu cơ thương mại /công nghiệp để bổ với các loại dinh dưỡng khác như phân trộn, cây che phủ và phân động vật.

Quản lý cỏ dại

Sản xuất rau hữu cơCỏ dại là thách thức quan trọng nhất trong quy trình trồng rau hữu cơ. Cỏ dại phát triển mạnh khi có sự cạnh tranh của cây trồng yếu. Cho ví dụ, nơi có khoảng trống hoặc cây còn nhỏ sẽ có cỏ phát triển mạnh. Cỏ cạnh tranh mạnh so với cây trồng, chúng sẽ chiếm phần đất trống nhanh chóng.
 
Một số biện pháp có thể giảm sự phát triển cỏ dại trong rau như:
 
- Giảm khoảng cách giữa các hàng trồng rau, gia tăng mật độ cây rau trồng,
 
- Giảm khoảng cách giữa các luống trồng,
 
- Tăng số hàng cây, mật độ rau trồng trên luống,
 
- Trồng cây rau có khả năng cạnh tranh cao với cỏ dại,
 
- Nghiên cứu hợp lý khoảng cách và mật độ tối ưu cây trồng/rau cho mỗi vùng cụ thể,
 
- Dùng bạt nilon che phủ đất,
 
- Luân canh cây trồng hợp lý để giảm ngân hàng hạt cỏ trong đất. Nhất là luân canh các loại rau trồng cạn với cây lúa nước 

Quản lý dịch hại rau hữu cơ

Mỗi loại rau có dịch hại khác nhau nên cần có cách quản lý khác nhau. Rau được sản xuất theo phương pháp hữu cơ không được dùng thuốc hóa học nên việc quản lý chủ yếu bằng các chiến thuật quản lý khác nhau để phòng tránh là chính chứ không phải dùng thuốc trừ sâu để tiêu diệt chúng. Các biện pháp quản lý sâu bệnh phòng tránh bao gồm việc sử dụng các kỹ thuật canh tác, các biện pháp vật lý và kiểm soát sinh học. Cần xác định các loại sâu bệnh chính thường gặp trên một số rau cụ thể trước khi trồng rau hữu cơ
 
Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng quát:

1. Biện pháp canh tác

+ Làm đất : Rau thích hợp trồng ở đất có độ pH từ 5 – 7, có khả năng giữ ẩm và thoát nước tốt. Làm đất tơi xốp và phơi ải đất ít nhất 7 – 10 ngày. Phơi nắng diệt mầm sâu bệnh hại rau.
 
+ Trồng luân canh: Áp dụng biện pháp luân canh với cây khác họ phòng tránh sâu bệnh. Ví dụ trồng cà chua xen với cây rau thập tự như cải bắp, cải thảo, súp lơ…vv.  Mùi cây cà chua có tác dụng xua đuổi sâu tơ hại trên cây rau thập tự. Tốt nhất là luân canh với cây lúa nước.
 
+ Bẫy cây trồng: Bẫy cây trồng để dẫn dụ sâu hại hoặc đuổi sâu hại. Ví dụ, có thể trồng cây hoa hướng dương trên đầu các bờ ruộng rau, để thu hút sâu khoang đến đẻ trứng… Dùng bẫy dính màu vàng hoặc màu xanh để bẫy một số con trưởng thành có cánh như rệp, ruồi đục lá, đục quả, bọ nhảy…hại nhiều loại cây trồng. Những loại bẫy này chi phí thấp, có thể tận dụng các vật liệu sẵn có để làm bẫy.
 
Bẫy nên đặt ở độ cao 40 – 60 cm tính từ bệ cây là thích họp nhất. Bẫy có bán sẵn và được hướng dẫn sử dụng trên nhãn. 

2. Biện pháp cơ giới, thủ công:

chăm sóc rau sạch -Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để ngắt bỏ ổ trứng mới nở và giết nhộng của chúng,
 
- Các kỹ thuật canh tác, làm đất, phơi đất, dùng màn phủ chống sâu bệnh cũng thuộc biện pháp này.

3. Biện pháp sinh học:

Biện pháp sinh học phòng trừ sâu bệnh hại rau là lợi dụng các thiên địch để tiêu diệt sâu hại trên đồng ruộng, dùng chế phẩm sinh học, hữu cơ khi cần thiết.
 

- Thiên địch gồm : Các loài bọ rùa ăn rệp ăn sâu hại; các loài ong ký sinh trứng, sâu non, nhộng của sâu hại; các loài kiến, nhện…ăn sâu hại.
 
- Sử dụng chế phẩm nấm đối kháng: Trichoderma, Beauveria, nấm xanh Ometar…để phun khi cần thiết diệt sâu hại, các loại rầy và bảo vệ được các loài thiên địch có ích. Không được sử dụng thuốc hóa học.
 
- Sử dụng bẫy Pheromone treo trên ruộng rau để thu hút con trưởng thành cái đến các bẫy mà không giao phối được, không đẻ được trứng và không hình thành được sâu. trên thị trường, vật liệu làm bẫy Pheromone đều có bán sẵn, bao gồm: Mồi pheromone (được cung cấp bởi Viện BVTV), bát nhựa, hộp nhựa, giá treo bẫy, dây thép, xà phòng. Được hướng dẫn cách sử dụng bẫy Pheromone.

Có thể bạn quan tâm: Kinh doanh rau sạch như thế nào để hiệu quả?

Phương pháp kỹ thuật trồng rau hữu cơ theo tiêu chuẩn pgs

Chia sẻ:
Bình luận của bạn
*
*
 Captcha

Rau cải thìa có tác dụng gì? Ăn nhiều có tốt không?

Rau cải thìa có tác dụng gì? Ăn nhiều có tốt không?

Cải thìa là 1 trong những loại rau chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể chúng ta. Đồng thời, các hoạt chất chứa trong rau cải thìa có tác dụng rất lớn đến sức khỏe chúng ta. Vậy cải thìa có tác dụng gì, ăn cải thìa nhiều có tốt không?

05/07/19
Sự khác biệt giữa thực phẩm hữu cơ organic và phi hữu cơ là gì?

Sự khác biệt giữa thực phẩm hữu cơ organic và phi hữu cơ là gì?

Bài viết hôm nay hãy cùng Chất Việt tìm hiểu thực phẩm hữu cơ organic là gì, khác với thực phẩm thông thường như thế nào. Và tiêu chí lựa chọn cửa hàng thực phẩm hữu cơ organic như thế nào?

05/10/19
Mua tôm đất sấy khô Cà Mau ngon ở đâu Tphcm?

Mua tôm đất sấy khô Cà Mau ngon ở đâu Tphcm?

Tôm đất Cà Mau được sấy nguyên con theo công nghệ nhiệt thấp nhằm giữ nguyên hương vị của tôm đất. Có màu hồng đỏ tự nhiên của tôm, không tẩm màu, không chất bảo quản. Bao bì thiết kế bắt mắt, sang trọng.

05/13/19
Trồng rau hữu cơ là gì? Rau quả hữu cơ là gì?

Trồng rau hữu cơ là gì? Rau quả hữu cơ là gì?

Rau hữu cơ, củ quả hữu cơ ngày càng được nhiều người sử dụng. Điều này cho thấy nhận thức được tầm quan trọng của thực phẩm hữu cơ đối với sức khỏe của người tiêu dùng ngày càng được nâng cao.

Vậy rau hữu cơ là gì, Trồng rau hữu cơ là gì. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn khách quan về thực phẩm hữu cơ nói chung, rau hữu cơ nói riêng.

05/22/19
Đặc sản việt nam làm quà - Nền ẩm thực của người Việt

Đặc sản việt nam làm quà - Nền ẩm thực của người Việt

Đặc sản Việt Nam phong phú, đa dạng, trải dài khắp 63 tỉnh thành. Đặc sản Việt Nam ngày càng được nhiều thực khách quốc tế biết đến và ưa thích.

05/22/19
Mua thực phẩm sạch online ở đâu tphcm?

Mua thực phẩm sạch online ở đâu tphcm?

Thực phẩm sạch online là xu hướng của thời đại. Là hình thức mua sắm thông minh, tiện lợi mới thông qua internet. Hình thức này đáp ứng được nhu cầu mua sắm của rất nhiều chị em nội trợ.

05/20/19
Thịt 3 rọi nướng nước mắm nhỉ - món ngon cuối tuần

Thịt 3 rọi nướng nước mắm nhỉ - món ngon cuối tuần

Nước mắm nhỉ là nước mắm cốt nguyên chất đầu tiên của thùng ủ chượp cá sau thời gian dài. Nó chứa trọn ven tinh hoa, hương vị của cá và muối. Nước mắm nhỉ có độ đạm rất cao. Thường được sử dụng để làm nước mắm chấm hoặc tẩm ướp gia vị để tăng thêm hương vị đậm đà cho món ăn. Đặc biệt với món thịt 3 rọi nướng mắm nhỉ.

05/27/19
Các loại xà lách lolo xanh, tím có chất gì? Có tác dụng gì?

Các loại xà lách lolo xanh, tím có chất gì? Có tác dụng gì?

Xà lách lolo xanh, xà lách lolo tím là loại xà lách có tàng lá rộng, xoăn. Xà lách lolo còn có tên gọi là Loose-leaf Lettuce. Có vị ngọt và thơm nhẹ. Kết cấu lá giòn. Là loại rau chứa nhiều vitamin, khoáng chất. Rất tốt cho sức khỏe, được nhiều chị em lựa chọn trong thực đơn bữa ăn gia đình. Loại rau xà lách lolo này thích hợp ăn sống và làm các món salat trộn: xà lách trộn dầu giấm, trộn thịt bò, trứng,....

05/27/19

Mạng Xã Hội  Mạng Xã Hội  Mạng Xã Hội  Mạng Xã Hội  Mạng Xã Hội

Mạng Xã Hội  Mạng Xã Hội  Mạng Xã Hội  Mạng Xã Hội

Thông tin cuối website

 B10/200E Đường Đê Số 3, ấp 2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh           091 289 3639           Dacsanchatviet@gmail.com

  • Thông tin cuối website GIAO HÀNG TẬN NƠI
  • Thông tin cuối website HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7
  • Thông tin cuối websiteCAMERA TRỰC TUYẾN
  • Thông tin cuối website HOTLINE: 091 289 3639

© Copyright 2018 www.Rausachhuuco.com.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn